Kommunikations- och grafiskt material

Hur synliggörs Viable Cities?

Viable Cities grafiska profil används när vi är huvudavsändare, till exempel för projektrapporter, och när våra projekt presenterar oss. När ni på olika vis berättar om era insatser för klimatomställningen med koppling till Viable Cities, så uppskattar vi att vi omnämns. Hur det kan se ut rent praktiskt varierar beroende på typen av kommunikation.

Allt material för nedladdning finner du längre ned på denna sida. Följande text kan användas när det anges: 

“Projektet X har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.”

På er webbplats

Viable Cities logotyp och en text om samarbetets form bör finnas synlig på relevanta webbsidor. Ovan text kan användas.

Tryckt material och publikationer

Använd er grafiska profil, men Viable Cities logotyp ska finnas med tidigt i kommunikationen, på omslag eller första insida. Våra finansierande myndigheter ska omnämnas med texten ovan, eller med deras logotyper i en SIP-logolimpa.

Projektrapporter

Vi vill gärna att rapporter från ert projekt – under dess gång eller vid avslut – blir en del av Viable Cities publikations-serie.  Det finns en mall för detta i Word-format. Skulle du ha frågor eller andra funderingar kring hur du ska använda mallen, tveka inte att höra av dig till oss.

Hör av dig när du har en rapport på gång så ordnar vi ISBN- och rapportnummer. Vi ser då också till att publikationen finns i Diva och Swepub.

Videor och ljud

Viable Cities (rörliga) logotyp ska finnas med i slutet, tillsammans med SIP-logolimpan eller texten ovan, i det rörliga material som produceras i samband med ert projekt. När det bara är ljudproduktioner ska någon, i slutet av sändningen, säga meningen ovan. 

Material

Här finner du grafiskt material och presentationer om Viable Cities. Om du saknar någon är du välkommen att höra av dig till oss!

Om Viable Cities