Page: > Publikationer

För dig i projekt

För att underlätta för dig som arbetar inom projekt som fått finansiering inom ramen för Viable Cities har vi här samlat information som är till hjälp i arbetet. Denna information uppdateras efterhand.

Vid frågor kan du kontakta oss på 23stader@viablecities.se.

Rapporter och planer

Projektets finansiering hanteras av Energimyndigheten, med undantag för ett fåtal projekt som finansierats via Vinnova. Programkontoret på Viable Cities samarbetar nära med Energimyndigheten för att rapportering och projekt ska fungera så bra som möjligt.

Under projektets gång ska rapporter lämnas in till Energimyndigheten och rapportering sker även till programkontoret enligt instruktioner vid respektive rapporteringstillfälle.

Mer information om rapportering till Energimyndigheten finns här. I det beslut som projektet fått om beviljad finansiering anges datum för respektive rapporteringstillfälle. Påminnelser om dessa skickas även till projektledare.

Vid projektets start

Projektets finansiering hanteras av Energimyndigheten, med undantag för ett fåtal projekt som finansierats via Vinnova. Programkontoret på Viable Cities samarbetar nära med Energimyndigheten för att rapportering och projekt ska fungera så bra som möjligt.

Under projektets gång ska rapporter lämnas in till Energimyndigheten och rapportering sker även till programkontoret enligt instruktioner vid respektive rapporteringstillfälle.

Mer information om rapportering till Energimyndigheten finns här. I det beslut som projektet fått om beviljad finansiering anges datum för respektive rapporteringstillfälle. Påminnelser om dessa skickas även till projektledare.

Årligen under projekttiden

En lägesrapport och en ekonomisk redovisning skickas till Energimyndigheten via e-kanalen.

Direktlänkar till Energimyndighetens mallar för rapporteringsdokumenten hittar du här:

Ytterligare rapportering från projektet direkt till programkontoret kommer att vara aktuell. Mer information om detta meddelas senare i god tid innan rapporteringstillfället.

Vid projektets slut

En slutrapport och en ekonomisk slutredovisning skickas till Energimyndigheten. Slutrapporten lämnas in tillsammans med en administrativ bilaga. Samtliga dokument skickas in via e-kanalen.

Direktlänkar till Energimyndighetens mallar för rapporteringsdokumenten hittar du här:

Samarbete kring kommunikation

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 – med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Centralt i arbetet är satsningen Klimatneutrala städer 2030 med utvecklingen av Klimatkontrakt 2030. Vi arbetar för en systemomställning och ser digitalisering och medborgarengagemang som avgörande inslag i arbetet framåt.

Kommunikationen kring Viable Cities ska bidra till att uppnå programmets mission. Det övergripande uppdraget lyder: Viable Cities kommunikationsarbete bidrar till att bygga en rörelse bland många aktörer i samhället för att åstadkomma klimatneutrala städer 2030.

Våra huvudmålgrupper är befintliga, potentiella och intresserade projektpartners, medlemmar samt människor som arbetar med och för, eller är intresserade, av klimatomställning i städer. Målgruppen finns i Sverige, i EU och i resten av världen.

Kommunikatörerna vid Viable Cities programkontor arbetar brett: med webbplats, nyhetsbrev, sociala medier, konferenser och andra event, Slack, Youtube-kanal med mera. Vi berättar om vad som händer på programkontoret, inom Viable Cities projekt, hos våra medlemsorganisationer och inom andra verksamheter som arbetar i samma riktning som oss.

Ett nätverk av kommunikatörer inom Viable Cities värld underlättar erfarenhetsutbyte och lärande. Vi rekommenderar att projekt som finansieras inom Viable Cities utser en kommunikatör inom organisationen som kan delta i kommunikatörsnätverket.

Nya samarbeten

Alla nya kommunikatörer (och andra som är intresserade av att bidra) är varmt välkomna att använda Slack för snabb kommunikation inom gruppen. Här kan du registrera dig: vbct.es/slack

I början av samarbetet kan det vara bra att läsa lite mer och fördjupa sig om vad Viable Cities är och gör. Mycket information finns här på webbplatsen.

Samarbete på olika sätt

Viable Cities siktar högt. För att nå dit vi vill – klimatneutrala städer 2030 – måste vi hjälpas åt, inte minst när det gäller kommunikation. Samarbetet kring kommunikation inom Viable Cities kan ta flera former.

När så är fallet vill vi att det, i er kommunikation, framgår att ni är en del av Viable Cities. Den grafiska profilen används när vi är huvudavsändare, till exempel för projektrapporter, och när våra projekt presenterar oss. När ni på olika vis berättar om era insatser för klimatomställningen med koppling till Viable Cities, så uppskattar vi att vi omnämns. Hur det kan se ut rent praktiskt varierar beroende på typen av kommunikation, mer information finns i vår grafiska profil och mallar.

Vi ser gärna att vi alla hjälps åt att sprida vidare det som vi gör – både inom programkontoret och andra delar av Viable Cities. 

  • Skapa gärna en rutin så att vi får veta när något händer hos er som har koppling till klimatomställningen i städer. Stort eller litet, vi är nyfikna och vetgiriga.
  • Meddela oss vilka konton ni använder i sociala medier som vi bör följa.
  • Skriv i Slack eller på mejl, eller, som ovan, genom att omnämna oss genom i inlägg på sociala medier. 
  • Lyft gärna våra inlägg, videos och nyheter i era kanaler. Alla texter är fria att skrivas om efter lokala behov. Sprid inbjudningar till våra event. Hör gärna av er om ni behöver bilder, videoklipp eller annat.

Vi alla i nätverket vill utvecklas, lär tillsammans och hjälps åt. Tillsammans delar vi vad som händer inom olika projekt och satsningar, så att vi kan sprida goda exempel vidare genom nätverket. 

Alla städer står inför samma utmaning, vi ska ställa om till klimatneutrala och hållbara städer på kort tid. Så vi som jobbar med kommunikation i städerna har mycket gemensamt, även om titlar och organisationsplacering varierar. Vi på programkontoret vill stödja erfarenhetsutbyte och lärande så mycket vi kan. Genom att samarbeta och mötas med jämna mellanrum inom kommunikationsnätverket, lyfter vi frågor som är angelägna för oss alla så hjälps vi åt med att snabba på klimatomställningen i städer.

Mötena är informella och alla i nätverket bidrar med uppslag till teman.

Ofta samarrangerar vi evenemang tillsammans med någon eller några av våra partners, då hoppas vi att kan planera och genomföra planering och kommunikationen kring eventet tillsammans. Det innebär att praktiskt bidra i planering, genomförande och efterarbete av event och kringkommunikation.

Sociala kanaler

Vi fokuserar främst på LinkedIn, men har även konton på TwitterFacebook och Instagram. Vi har en blogg på Medium och en Youtube-kanal. Se till att din organisation (och gärna du själv) följer oss där.

Uppmärksamma oss på inlägg genom att omnämna oss genom att tagga oss (@viablecities) eller  använda hashtagen #viablecities2030.

Kommunikationsmaterial

För att berätta om Viable Cities och ert engagemang inom Viable Cities, både inom organisationen och utanför den, har vi satt ihop material för fri användning av våra samarbetspartners. I denna samling hittar du bland annat:

  • PPT om Viable Cities på svenska (med talmanus)
  • PPT om Viable Cities med fokus Klimatkontrakt 2030 på svenska (med talmanus)
  • PPT om Viable Cities och Klimatkontrakt 2030 på engelska
  • Slide två i presentationerna kan användas om ni vill ha en sammanfattande slide
  • PPT om Viable Cities Storytelling på svenska och engelska

Hör av er om ni behöver något annat material, eller om ni ser att något behöver uppdateras.

Kommunikationsplanering

En kommunikationsplan för projektet är avgörande för att underlätta arbetet. Viktigt att tänka på är att allt kommunikationsarbetet inom Viable Cities ska stödja programmets verksamhet för att på så sätt bidra till att uppnå programmets mission. Vi har gjort en vägledning för detta arbete.